پروراندن ترکیه زلزله چگونه شهرهای

پروراندن: ترکیه زلزله چگونه شهرهای ظهر امروز اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث تصویر ، دستگیری مردی که در اینستاگرام قدرت نمایی می کرد

رئیس شعبه دادستانی کرمانشاه، از دستگیری یکی از اوباش کرمانشاه که ویدئو یی در اینستاگرام منتشر کرده بود و از این طریق قدرت نمایی می کرد و موجب تشویش اذهان عمومی

تصویر ، دستگیری مردی که در اینستاگرام قدرت نمایی می کرد

دستگیری مردی که در اینستاگرام قدرت نمایی می کرد/ عکس

عبارات مهم : دستگیری

رئیس شعبه دادستانی کرمانشاه، از دستگیری یکی از اوباش کرمانشاه که ویدئو یی در اینستاگرام منتشر کرده بود و از این طریق قدرت نمایی می کرد و موجب تشویش اذهان عمومی شده است بود، خبر داد.

مهر نوشت: یکی از اراذل و اوباش که در اینترنت قدرت نمایی کرده و باعث ارعاب مخاطبین خود شده است به دستور شعبه دادستانی امروز پنجشنبه تحت الحفظ به محل پارک کوهستان انتقال داده شد، تا ضمن اقرار به جرم خود موجب عبرت افرادیکه چنین اندیشه های مجرمانه ای دارند، باشد.

عزیزی در گفتگو با خبرنگار در حاشیه این رخداد گفت: فردی که اخیرا ویدئو یی را در اینترنت منتشر کرده بود و از این طریق قدرت نمایی می کرد و موجب تشویش اذهان عمومی شده است بود، به فوریت به وسیله مراجع انتظامی دستگیر شد.

تصویر ، دستگیری مردی که در اینستاگرام قدرت نمایی می کرد

اراذل

وی افزود: بعد از دستگیری قرار تعقیب متناسب جهت این فرد صادر شد.

رئیس شعبه دادستانی کرمانشاه، از دستگیری یکی از اوباش کرمانشاه که ویدئو یی در اینستاگرام منتشر کرده بود و از این طریق قدرت نمایی می کرد و موجب تشویش اذهان عمومی

این مسئول تاکید کرد: اینگونه حرکات با فرهنگ غنی کرمانشاه در تعارض است و نباید جوان ها از اینگونه رفتارها تاثیر بگیرند و تقلید کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به طور جدی این پرسشها را پیگیری می کند و برخورد بسیار قاطعی را با این افراد خواهیم داشت.

واژه های کلیدی: دستگیری | اینترنت | کرمانشاه | کرمانشاه | اینستاگرام | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs