پروراندن ترکیه زلزله چگونه شهرهای

پروراندن: ترکیه زلزله چگونه شهرهای ظهر امروز اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمودار + ایران چقدر مستاجر دارد؟

آخرین آمار‌های ارائه شده است از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته ۲۵.۹ درصد از خانوار‌های ایرانی در واحد‌های مسکونی استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال

نمودار + ایران چقدر مستاجر دارد؟

ایران چقدر مستاجر دارد؟ +نمودار

عبارات مهم : ایران

آخرین آمار های ارائه شده است از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در سال گذشته ۲۵.۹ درصد از خانوار های ایرانی در واحد های مسکونی استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال ماقبل آن کاهشی اندک را نشان می دهد. در یک دهه گذشته میانگین تعداد خانوار های مستاجران در حدود یک چهارم جمعیت بوده است این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ رکورد نسبت مستاجران به نسبت خانوار های ایرانی شکست و ۲۸.۵ درصد از جمعیت کشور عزیزمان ایران مستاجر شدند.

بررسی های آماری نشان می دهد در حدود یک چهارم خانوار های ایرانی در واحد های استیجاری زندگی می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، آخرین آمار های ارائه شده است از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در سال گذشته ۲۵.۹ درصد از خانوار های ایرانی در واحد های مسکونی استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال ماقبل آن کاهشی اندک را نشان می دهد.

نمودار + ایران چقدر مستاجر دارد؟

در یک دهه گذشته میانگین تعداد خانوار های مستاجران در حدود یک چهارم جمعیت بوده است این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ رکورد نسبت مستاجران به نسبت خانوار های ایرانی شکست و ۲۸.۵ درصد از جمعیت کشور عزیزمان ایران مستاجر شدند.

با توجه به آمار های آخرین سرشماری صورت گرفته در کشور عزیزمان ایران یعنی در سال ۱۳۹۵ تعداد خانوار های ایرانی برابر با ۲۴ میلیون خانوار بوده هست. به این ترتیب از جمله ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، بیش از ۶ میلیون. دویست هزار خانوار در واحد های مسکونی استیجاری زندگی می کنند. زندگی در منزل های اجاره ای در کشور عزیزمان ایران دشواری های فراوانی را به همراه دارد آیا که تورم اوج باعث شده است است قیمت اجاره بها در کشور عزیزمان ایران همواره بیش از قیمت تورم رشد می کند.

آخرین آمار‌های ارائه شده است از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته ۲۵.۹ درصد از خانوار‌های ایرانی در واحد‌های مسکونی استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال

مسکن سرمایه ای ترین کالای ایرانی است و از این رو مالکیت مسکن یا عدم مالکیت ان می تواند اوضاع درآمدی خانوار را تحت تاثیر شدید قرار دهد.

نمودار زیر نشان دهنده نسبت مستاجران به کل خانوار های ایرانی در کشور طی یک دهه گذشته است.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | زندگی | ایرانی | ایرانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نمودار + ایران چقدر مستاجر دارد؟

نمودار + ایران چقدر مستاجر دارد؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs